You are here: Home C.Tác Chuyên Môn Tổ Chuyên Môn Tổ Hóa Học Nội Dung-Kế Hoạch Hoạt Động Kê Hoạch Hoạt Động Tổ Hóa-Sinh KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ:HOÁ (Năm học: 2010 – 2011)
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ:HOÁ (Năm học: 2010 – 2011)

  PHẦN A: MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG

  I . Đặc điểm tình hình :

  1.Thuận lợi :

  - Ban giám hiệu tạo điều kiện tốt cho công tác dạy – học.

  - Số lượng giáo viên đứng lớp đủ.

  2. Khó khăn :

  - Trang thiết bị giảng dạy còn thiếu.

  - Một số giáo viên cần đầu tư cho chuyên môn.

  3. Phương hướng phấn đấu của tổ:

  * Tổ: Đăng ký thi đua: Tập thể lao động tiên tiến .

  * Cá nhân: lao động tiên tiến, có giáo viên dạy giỏi cấp trường

  4. Nhiệm vụ cơ bản cần thực hiện:

  -Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề cho giáo viên tập sự.

  - Hoàn thành phân phối chương trình theo đúng tuần, tiết, tháng .

  -Chuẩn bị giáo án, sổ điểm trước khi lên lớp.

  - Họp chuyên môn theo định kỳ 2 tuần / 1lần, bàn về công tác chuyên môn.

  - Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy có hiệu quả.

  -Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng đỡ học sinh yếu.

  -Khuyến khích giáo viên xây dựng đề kiểm tra, đề thi theo hình thức TNKQ.

  - Khuyến khích giáo viên xây dựng giáo án điện tử.

  - Phát động làm đồ dùng dạy học.

  - Giáo viên đăng ký tiết dạy tốt.

  - Tổ chức thực hiện dự giờ học tập, thao giảng.

  Chỉ tiêu:

  -100% giáo viên có giáo án đầy đủ trước khi đến lớp.

  - Soạn bài có chất lượng.

  - 100% thực hiện đúng biên chế năm học.

  - Hồ sơ đầy đủ: Sổ hội họp, sổ họp tổ, giáo án, sổ dự giờ.

  - Có học sinh thi thông tin phát hiện học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh.

  PHẦN B:

  I. Chỉ đạo và quản lý việc thực hiện chương trình.

  1. Yêu cầu thực hiện:

  - Nắm biên chế năm học, học kỳ.

  - Bảo đảm tiết dạy theo phân phối chương trình: Không cắt xén, bỏ tiết.

  - Thực hiện việc kiểm tra 1 tiết, học kỳ đúng phân phối chương trình.

  - Thực hiện việc tinh giản lồng ghép theo yêu cầu bộ môn.

  2. Biện pháp thực hiện:

  - Kiểm tra việc lên lịch báo giảng hàng tuần.

  - Giờ dạy, lớp dạy, theo thời khoá biểu.

  - Kiểm tra hồ sơ giáo án, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan theo định kỳ 2

  lần/1 học kỳ. Cụ thể:

  + Kỳ I: Tuần thứ 8 và tuần 13 năm học 2010 - 2011

  + Kỳ II: Tuần 27 và tuần 31.

  +Thực hiện kiểm tra có – không báo trước.

  + Có 60% giáo viên được thanh tra cụm dự giờ.

  II. Chỉ đạo và quản lý giờ lên lớp:

  1. Yêu cầu thực hiện:

  - Có đầy đủ giáo án, đồ dùng dạy học.

  - Soạn đủ, chất lượng,đúng tiết dạy.

  - Giáo viên có tâm thế,tinh thần đứng lớp.

  - Lên lớp theo đúng tiết dạy,lớp dạy theo sự phân công.

  2. Biện pháp thực hiện:

  - Giáo viên có tinh thần cao trong việc chuẩn bị giờ lên lớp.

  - Thực hiện đủ thời gian lên lớp.

  - Thực hiện đủ, đúng thời gian 45’.

  - Có đánh giá và xếp loại.

  III. Chỉ đạo quản lý giờ lên lớp:

  1. Yêu cầu thực hiện:

  - Vận dụng tốt phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

  - Cung cấp đầy đủ kiến thức,bồi dưỡng và rèn luyện tính tự học của học sinh.

  - Phát hiện học sinh của từng khối lớp 10, 11,12 để bồi dưỡng HSG.

  2. Biện pháp thực hiện:

  - Thông qua tiết dự giờ, thao giảng để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của

  giáo viên.

  - Phát huy vận dụng các hình thức lên lớp của giáo viên như : Thảo luận,

  Bàn bạc, học nhóm của học sinh.

  - Han. Chế việc lên lớp không đảm bảo thời gian, giáo viên làm việc tuỳ tiện không đạt được hiệu quả, chất lượng học tập.

  IV. Chỉ đạo việc dự giờ và đánh giá giờ dạy.

  1. Yêu cầu thực hiện:

  - Đánh giá khách quan toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm giúp

  đỡ nâng cao hiệu quả hoạt động của giờ dạy.

  - Đôn đốc việc giáo viên thực hiện các quy chế chuyên môn.

  - Kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giảng dạy, đối chiếu chương trình, nội dung, phương pháp.

  - Kế hoạch giảng dạy:

  + Giáo viên phải có đủ sổ dự giờ, kế hoạch dự giờ thao giảng vào học kỳ, năm.

  + Đảm bảo số tiết dự giờ, thao giảng theo yêu cầu chuyên môn.

  + Xắp xếp thời gian hợp lý, đánh giá nhận xét sau tiết dạy.

  2. Biện pháp thực hiện:

  xem tiếp

   

   

  Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 9 2010 08:40 )  

  Ứng Dụng

   
  Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Liên Kết WebSite Khác

  Quản Trị