gototopgototop

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

  • PDF.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường;

- Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình. Qua hội thi cấp trường, nhà trường tuyển chọn các đề tài tham dự Hội thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội.

- Không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.

- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ LĨNH VỰC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Toàn thể học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hay đồng đội (mỗi đội không quá 02 học sinh).

- Học sinh các lớp khác nhau có thể tham gia một đề tài.

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 đề tài dự thi.

2. Lĩnh vực và sản phẩm dự thi

Không giới hạn phạm vi môn học, số lượng đề tài tham dự. Đề tài có thể là các sản phẩm cụ thể, mô hình, bản thiết kế, các giải pháp, …liên quan đến:

- Đồ dùng dành cho học tập

- Phần mềm tin học

- Trang web hỗ trợ học tập

- Đồ chơi giải trí

- Đồ dùng gia đình

- Bảo vệ môi trường

- Giáo dục hành vi (đạo đức, nếp sống văn minh, kỹ năng sống…)

- Các đề tài khác  liên quan đến các môn khoa học tự nhiên và xã hội

- Các đề tài thuộc lĩnh vực dự thi Intel Isef

III. KHEN THƯỞNG

Các sản phẩm đạt giải được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường cùng với tiền thưởng:

Giải I: 500 000 đồng                              Giải II: 400 000 đồng

Giải III: 300 000 đồng                           Giải khuyến khích: 200 000 đồng.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Thời gian

Công việc

Tháng 09/2015

Triển khai Cuộc thi cho học sinh toàn trường

Tháng 10/2015

Học sinh đăng ký đề tài dự thi, hoàn thiện đề tài

Tháng 11/2015

Chấm sơ loại cấp trường

Các đề tài được chọn tiếp tục hoàn thiện

Tháng 12/2015

Chấm chung khảo cấp trường và trao giải;

Tham dự Hội thi cấp tỉnh