gototopgototop

CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

  • PDF.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN

ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

I. MỤC ĐÍCH

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

III. SẢN PHẨM DỰ THI

Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Thời gian

Công việc

Tháng 09/2015

Triển khai Cuộc thi cho học sinh toàn trường

Tháng 11/2015

Học sinh đăng ký đề tài dự thi, hoàn thiện đề tài

Tháng 12/2015

Chấm và trao thưởng

Tháng 01/2015

Hoàn thiện đề tài tham dự cuộc thi cấp tỉnh

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

VI. KHEN THƯỞNG (Như cuộc thi nghiên cứu KHKT)

Các sản phẩm đạt giải được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường cùng với tiền thưởng:

Giải I: 400 000 đồng                                          Giải II: 300 000 đồng

Giải III: 200 000 đồng                                       Giải khuyến khích: 100 000 đồng.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm cuộc thi nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2015 - 2016. Chúc các em có nhiều sản phẩm chất lượng đạt giải cao và tham gia cuộc thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Các em có thể liên hệ với văn phòng, truy cập trang web của trường hoặc trao đổi trực tiếp thầy Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Nguyễn Tin để tham khảo một số bài thi đạt giải.

BAN TỔ CHỨC