gototopgototop

Đề và đáp án kiểm tra chung

  • PDF.

* NĂM HỌC 2016-2017

- Đề và đáp án các môn thi HK2 khối 10,11,12 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 32 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 31 download

- Đề và đáp án thi thử K12 môn Toán và môn Ngữ văn download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 29 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 27 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 26 download( đính chính lại đáp án Toán k11)

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 25 download

- Đề và đáp án các môn thi HK1 cả 3 khối 10, 11, 12 năm học 2016-2017 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 14 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 13 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 11 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 10 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 9 download

- Đính chính đáp án môn Toán tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 6 download

* NĂM HỌC 2015-2016

- Đề và đáp án các môn thi HK2 khôi 11 download

- Đề và đáp án các môn thi HK2 khôi 10 download

- Đề và đáp án các môn thi chung HK2 của khối 12 download

- Đề và đáp án các môn Khảo sát download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 33 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 31 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 28 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 27 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 26 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 25 download

- Đề đáp án các môn thi HK1 download

- Đề và đáp án tuần 14 download

- Đề và đáp án tuần 13 download

- Đề và đáp án tuần 12 download

- Đề và đáp án tuần 11 download

- Đề và đáp án tuần 10 download

- Đề và đáp án tuần 8 download

- Đề và đáp án môn Hóa 10,12 tuần 7 download

- Đề và đáp án môn Hóa 10,12 tuần 6 download

* NĂM HỌC 2014-2015

Đề và đáp án các môn thi học kỳ 2 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 33 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 32 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 31 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 30 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 29 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 28 download

- Đề và đáp án các môn thi khảo sát khối 12 download

- Đề và đáp án các môn KTC tuần 27 download

- Đề và đáp án các môn KTC tuần 26 download

- Đề và đáp án các môn thi Olympic cấp trường download

- Đề và đáp án môn Tiếng Anh khối 12 tuần 24 download

- Đề và đáp án thi học kì 1 khối 12 download

- Đề và đáp án thi học kì 1 khối 11 download

- Đề và đáp án thi học kì 1 khối 10 download

- Đề và đáp án môn Tiếng Anh 12 tuần 15 download

- Đề và đáp án các môn trắc nghiệm tuần 14 download

- Đề và đáp án môn kiểm tra chung tuần 12 download

- Đề và đáp án môn Sinh Học khối 10  tuần 11 download

- Đề và đáp án môn Hóa Học khối 12 nâng cao  tuần 11 download

- Đề và đáp án môn Hình Học khối 12 cơ bản  tuần 11 download

- Đề và đáp án môn Sinh Học khối 12 nâng cao  tuần 10 download

- Đề và đáp án môn Sinh Học khối 12 cơ bản  tuần 10 download

- Đề và đáp án môn Vật lý khối 12 cơ bản  tuần 10 download

- Đề và đáp án môn Vật lý khối 10 tuần 8 download

- Đề và đáp án môn Anh văn khối 10,11,12 tuần 8 download

- Đề và đáp án môn Hóa học khối 10,11,12 tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 6 download

* NĂM HỌC 2013-2014

- Đề thi và đáp án học kỳ 2 năm học 2013-2014 download

- Đề và đáp án tất cả các môn kiểm tra chung học kỳ 2 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 26 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 25 download

- Đề thi và đáp án các môn học kì 1 cả 3 khối download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung từ tuần 13 đến tuần 14 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung từ tuần 1 đến tuần 12 download

* NĂM HỌC 2012-2013

- Đề và đáp án học kì 2 khối 12 năm học 2012-2013 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn kiểm tra chung và thi khảo sát tuần 30 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn kiểm tra chung tuần 29 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn kiểm tra chung tuần 28 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn học từ tuần 24 đến tuần 26 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn học kì 1 download

* NĂM HỌC 2011-2012

-Đề Thi và Đáp Án các môn học kì 2 khối 10 và 11 download

-Đề Thi và Đáp Án khảo sát 12 môn Hóa+Anh lần 2 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Học Kì 2 khối 10+11 ngày 5-5-2012 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Học Kì 2 khối 12 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 34 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 32+33 download

-Đề Thi và Đáp Án khảo sát 12 môn Hóa download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 31 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 30 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 29 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 28 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 25 và 27 download

-Đề Thi và Đáp Án Học Kì 1 tất cả các môn của khối 12  download

-Đề Thi và Đáp Án Học Kì 1 tất cả các môn của khối 10 , 11 và khối 12 các môn đã thidownload

-Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Toán&Sinh Học Khối 10 download

-Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Toán&Sinh Học Khối 11 download

- Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Ngữ văn&Vật Lý Khối 10 download

- Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Ngữ văn&Vật Lý Khối 11 download

- Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Sáng  thứ 7 Tuần Thứ 15  download

- Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Sáng  thứ 7 Tuần Thứ 14  download