gototopgototop

Đề và đáp án kiểm tra chung

  • PDF.

* NĂM HỌC 2017-2018

Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 12 download

Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 11 download

Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 10 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 8 download

Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 6 download

* NĂM HỌC 2016-2017

- Đề và đáp án các môn thi HK2 khối 10,11,12 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 32 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 31 download

- Đề và đáp án thi thử K12 môn Toán và môn Ngữ văn download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 29 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 27 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 26 download( đính chính lại đáp án Toán k11)

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 25 download

- Đề và đáp án các môn thi HK1 cả 3 khối 10, 11, 12 năm học 2016-2017 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 14 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 13 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 11 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 10 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 9 download

- Đính chính đáp án môn Toán tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 6 download

* NĂM HỌC 2015-2016

- Đề và đáp án các môn thi HK2 khôi 11 download

- Đề và đáp án các môn thi HK2 khôi 10 download

- Đề và đáp án các môn thi chung HK2 của khối 12 download

- Đề và đáp án các môn Khảo sát download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 33 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 31 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 28 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 27 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 26 download

- Đề đáp án kiểm tra chung các môn tuần 25 download

- Đề đáp án các môn thi HK1 download

- Đề và đáp án tuần 14 download

- Đề và đáp án tuần 13 download

- Đề và đáp án tuần 12 download

- Đề và đáp án tuần 11 download

- Đề và đáp án tuần 10 download

- Đề và đáp án tuần 8 download

- Đề và đáp án môn Hóa 10,12 tuần 7 download

- Đề và đáp án môn Hóa 10,12 tuần 6 download

* NĂM HỌC 2014-2015

Đề và đáp án các môn thi học kỳ 2 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 33 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 32 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 31 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 30 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 29 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 28 download

- Đề và đáp án các môn thi khảo sát khối 12 download

- Đề và đáp án các môn KTC tuần 27 download

- Đề và đáp án các môn KTC tuần 26 download

- Đề và đáp án các môn thi Olympic cấp trường download

- Đề và đáp án môn Tiếng Anh khối 12 tuần 24 download

- Đề và đáp án thi học kì 1 khối 12 download

- Đề và đáp án thi học kì 1 khối 11 download

- Đề và đáp án thi học kì 1 khối 10 download

- Đề và đáp án môn Tiếng Anh 12 tuần 15 download

- Đề và đáp án các môn trắc nghiệm tuần 14 download

- Đề và đáp án môn kiểm tra chung tuần 12 download

- Đề và đáp án môn Sinh Học khối 10  tuần 11 download

- Đề và đáp án môn Hóa Học khối 12 nâng cao  tuần 11 download

- Đề và đáp án môn Hình Học khối 12 cơ bản  tuần 11 download

- Đề và đáp án môn Sinh Học khối 12 nâng cao  tuần 10 download

- Đề và đáp án môn Sinh Học khối 12 cơ bản  tuần 10 download

- Đề và đáp án môn Vật lý khối 12 cơ bản  tuần 10 download

- Đề và đáp án môn Vật lý khối 10 tuần 8 download

- Đề và đáp án môn Anh văn khối 10,11,12 tuần 8 download

- Đề và đáp án môn Hóa học khối 10,11,12 tuần 7 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 6 download

* NĂM HỌC 2013-2014

- Đề thi và đáp án học kỳ 2 năm học 2013-2014 download

- Đề và đáp án tất cả các môn kiểm tra chung học kỳ 2 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 26 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung tuần 25 download

- Đề thi và đáp án các môn học kì 1 cả 3 khối download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung từ tuần 13 đến tuần 14 download

- Đề và đáp án các môn kiểm tra chung từ tuần 1 đến tuần 12 download

* NĂM HỌC 2012-2013

- Đề và đáp án học kì 2 khối 12 năm học 2012-2013 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn kiểm tra chung và thi khảo sát tuần 30 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn kiểm tra chung tuần 29 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn kiểm tra chung tuần 28 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn học từ tuần 24 đến tuần 26 download

- Đề Thi và Đáp Án các môn học kì 1 download

* NĂM HỌC 2011-2012

-Đề Thi và Đáp Án các môn học kì 2 khối 10 và 11 download

-Đề Thi và Đáp Án khảo sát 12 môn Hóa+Anh lần 2 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Học Kì 2 khối 10+11 ngày 5-5-2012 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Học Kì 2 khối 12 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 34 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 32+33 download

-Đề Thi và Đáp Án khảo sát 12 môn Hóa download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 31 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 30 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 29 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 28 download

-Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Tuần Thứ 25 và 27 download

-Đề Thi và Đáp Án Học Kì 1 tất cả các môn của khối 12  download

-Đề Thi và Đáp Án Học Kì 1 tất cả các môn của khối 10 , 11 và khối 12 các môn đã thidownload

-Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Toán&Sinh Học Khối 10 download

-Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Toán&Sinh Học Khối 11 download

- Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Ngữ văn&Vật Lý Khối 10 download

- Đề Thi và Đáp Án Thi Học Kì 1 Ngữ văn&Vật Lý Khối 11 download

- Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Sáng  thứ 7 Tuần Thứ 15  download

- Đề Thi và Đáp Án Các môn Kiểm Tra Chung Sáng  thứ 7 Tuần Thứ 14  download