gototopgototop

Điểm Kiểm Tra Chung

  • PDF.

* NĂM HỌC 2015-2016

- Điểm thi Hk2 môn Anh văn 10 download

- Điểm thi Hk2 môn Lịch sử 10 download

- Điểm thi Hk2 môn Địa lí 10 download

Điểm thi Hk2 môn Sinh học 10 download

- Điểm thi Hk2 môn Toán 10 download

- Điểm thi Hk2 môn Ngữ văn 10 download

Điểm thi Hk2 môn Vật lí 10 download

- Điểm Hk2 môn Hóa học 10 mới cập nhật download

- Điểm thi Hk2 môn Ngữ văn 11 download

- Điểm thi Hk2 môn Sinh Học 11 download

- Điểm thi Hk2 môn Tiếng Anh 11 download

- Điểm thi Hk2 môn Lịch sử 11 download

- Điểm thi Hk2 môn Toán 11 download

- Điểm thi Hk2 môn Địa lí 11 download

Điểm thi Hk2 môn Vật lí 11 download

- Điểm thi Hk2 môn Hóa học 11 mới cập nhật lại download

- Điểm KTC môn Tiếng Anh 11 tuần 31 download

- Điểm môn Ngoại ngữ  Hk2 của K12 download

- Điểm thi HK2 môn Toán, Văn, Sử, Sinh, Hóa, Lý khối 12 download

- Điểm môn Địa Hk2 của K12 download

- Điểm KTC môn Hình Học 10 tuần 33 download

- Điểm KTC môn  Đại số 11 tuần 33 download

- Điểm KTC môn Tiếng Anh 10 tuần 33 download

-  Điểm KTC môn Hóa học 11 tuần 33 download

- Điểm KTC môn Hình học 11 tuần 31 download

- Điểm KTC môn Hóa học 10 tuần 31 download

- Điểm thi Khảo sát các môn  download

- Điểm KTC môn Tiếng Anh 10 tuần 27 download

Điểm KTC môn Tiếng Anh 11 tuần 27 download

- Điểm KTC môn Đại số 10 tuần 28 download

- Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm 2015-2016 download

- Danh sách học sinh được chọn đi thi giải Toán trên Internet cấp quốc gia download

- Điểm KTC môn Đại số 11 tuần 26 download

- Điểm KTC môn Vật Lí 10 tuần 28 download

-  Điểm KTC môn Đại số 12 tuần 25 download

- Kết quả thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2015-2016 download

- Điểm KTC môn Vật Lí 11 tuần 27 download

- Điểm KTC môn Hóa học 11 tuần 26 download

- Điểm KTC môn Tiếng Anh 12 tuần 25 download

- Điểm KTC môn Hóa học 10 tuần 25 download

- Danh sách phòng thi và SBD học kì 2 download

- Danh sách thí sinh được dự thi IOE cấp tỉnh download 

- Kết quả thi IOE cấp huyện download

- Kết quả thi Olympic cấp trường download

- Điểm thi hk1 môn Văn 10 download

- Điểm thi hk1 môn Văn 11 download

 - Điểm thi hk1 môn Văn 12 download

- Điểm thi hk1 môn Sử 12 download

 - Điểm thi hk1 môn Sử 11 download

 - Điểm thi hk1 môn Sử 10 download

 - Điểm thi hk1 môn Toán 12 download

- Điểm thi hk1 môn Toán 11 download

 - Điểm thi hk1 môn Toán 10 download

- Điểm thi Hk1 môn Địa 10 download

- Điểm thi Hk1 môn Địa 11 download

 - Điểm thi Hk1 môn Địa 12 download

- Điểm thi các môn trắc nghiệm học kì 1 khối 10 download

- Điểm thi các môn trắc nghiệm học kì 1 khối 11 download

- Điểm thi các môn trắc nghiệm học kì 1 khối 12 download

- Điểm KTC môn Đại số 11 tuần 14 download

- Điểm KTC môn Đại số 12 tuần 14 download

- Điểm KTC môn Hình Học 12 tuần 13 download

- Điểm KTC môn Tiếng Anh 12 tuần 14 download

- Điểm KTC môn Hóa Học 11 tuần 14 download

- Điểm KTC môn Hình Học 10 tuần 13 download

- Điểm KTC môn Anh Văn 10 tuần 13 download

- Điểm KTC môn Hình học 11 tuần 12 download

- Điểm KTC môn Tiếng Anh 11 tuần 12 download

- Điểm KTC môn Vật Lý 11 tuần 13 download

- Điểm KTC môn Hóa học 12 tuần 13 download

- Điểm KTC môn Đại số 10 tuần 10 download

- Điểm KTC môn Ngữ văn 12 tuần 11 download

- Điểm KTC môn Đại số 11 tuần 8 download

- Điểm KTC môn Vật Lý 12 tuần 12 download

- Điểm KTC môn Hóa học 10 tuần 11 download

- Điểm KTC môn Sinh Học 12 Tuần 10 download

- Điểm KTC môn Anh Văn 10,11 Tuan 7 download

- Điểm KTC môn Vật Lý 10 Tuan 8 download

- Điểm KTC môn Anh văn 12 Tuan 8 download

- Điểm KTC môn Hóa Học 11 Tuan 7 download

- Điểm KTC môn Hóa Học 10 Tuan 6 download

- Điểm KTC môn Hóa Học 12 Tuan 6 download