gototopgototop

Lãnh đạo nhà trường

  • PDF.
Ảnh          Họ và tên            Chức vụ Năm sinh       Trình độ
NGUYỄN KHẮC MÃNH      HIỆU TRƯỞNG 1972 ĐH SINH, Thạc sỹ QLGD
ThayHien LÊ THẾ HIỂN P.HIỆU TRƯỞNG 1976 Thạc sỹ Sử
ThayTin NGUYỄN TIN P.HIỆU TRƯỞNG 1976 Thạc sỹ Sinh
CoHong PHẠM THỊ HỒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 1979 ĐHSP VĂN