gototopgototop

Tổ Lý

  • PDF.

    SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THTP PHẠM VĂN ĐỒNG

TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Tổ

Hình ảnh

1

Trần Quốc Hiền

TT

truong 

 

2

Nguyễn Thị Anh Thoa

3

Hồ Thị Kim Trâm

4

Trần Đình Tâm

5

Phạm Thế Tùng

6

Hoàng Thị Tuyển

7

Lê Thị Nguyệt

8

Bùi Quốc Huy

C.Nghệ

9

10

11