gototopgototop

Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ thi THPT Quốc gia 2017

  • PDF.

ĐỂ TRA CỨU MÃ NGÀNH CÁC EM HỌC SINH VÀO TRANG  WEBSITE CỦA BỘ GIÁO DỤC

https://thituyensinh.vn

THÔNG BÁO VỀ CÁC MÃ SỐ

CẦN GHI TRONG HỒ SƠ THI THPT QUỐC GIA 2017

Ky_thi_THPT_Quoc_gia_2015_quy_dinh_moi_VietQ

TÊN MÃ

TÊN CƠ SỞ

KÝ HIỆU MÃ

MỤC CẦN GHI

Mã Sở, Mã tỉnh

Đăk Nông

63

Trên cùng + Mục 5

Mã Huyện

Đăk R'Lấp

02

Mục 5 

Tuy Đức 

08

Krông Nô

06

Khác...

Hỏi tư vấn

Mã nơi học THPT

Trường THPT Phạm Văn Đồng

003

Mục 6

Mã cụm thi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông

063

Mục 12

Mã nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi

Trường THPT Phạm Văn Đồng

003

Mục 17

Lưu ý:

- Các hoc sinh thuộc diện hưởng ưu tiên (con thương binh, bệnh binh...) tham khảo hướng dẫn dưới đây, nếu chưa rõ thì gặp Ban thu hồ sơ hướng dẫn.

KÝ HIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Học sinh diện ưu tiên tham khảo để ghi mục 16

Đối tượng 04:  Là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Đối tượng 06: Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%, con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, giấy tờ để hưởng ưu tiên, con của người có công giúp đỡ cách mạng.

...............

(Trích quy chế tuyển sinh)

Tác giả: Admin