gototopgototop

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm THPT Quốc gia 2017

  • PDF.

I. CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN BÀI THI TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017

2017

1. Các thông tin

hướng dẫn thi thpt quốc gia

Dùng bút mực hoặc bút Bi (không dùng bút chì) điền đầy đủ các thông tin vào các mục từ 1 đến 6.

2. Cách tô Số báo danh, Mã đề thi

Số báo danh, phần số có 5 số (phần chữ số sau dấu chấm) thì bổ sung thêm số 0 vào phần đầu cho đủ 6 số tương ứng với 6 cột trong phần tô số báo danh

đề thi thpt quốc gia

 II. CÁCH TÔ PHẦN TRẢ LỜI

- Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng, sau khi tìm được đáp án đúng thì tô đậm ô đó.

- Câu nào tô 2 đáp án sẽ bị báo lỗi khi chấm và không được tính điểm câu này.

- Câu nào không tô sẽ không được chấm.Nên trả lời hết các câu hỏi (nên tô đáp án cho tất cả các câu).

thi thpt quốc gia

III. CÁC CHÚ Ý QUAN TRỌNG KHI TÔ BÀI THI TRẮC NGHIỆM

1. Dùng bút chì từ 2B trở lên để tô (tốt nhất là 3B và 4B), dùng bút chì nét to để tiết kiệm thời gian tô, không nên dùng bút chì kim để tô.

hướng dẫn thi thpt quốc gia

2.Tô đậm ô đáp án, nếu sai hãy tẩy sạch (nếu không sạch có thể vẫn coi là đánh vào đáp án đó dễ gây ra lỗi tô nhiều đáp án và không được tính điểm) và tô lại.

thi thpt quốc gia

3.Tô kín và tô đậm ô đáp án, nhứng ví dụ tô đúng và sai cách

thi đại học

4. CHÚ Ý VỚI CÁCH TÔ ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÁC BÀI THI TỔ HỢP

Bài KHTN: Câu 1 đến 40: Thuộc môn Vật lý

                     Câu 41 đến 80: Thuộc môn Hóa học

                     Câu 81 đến 120: Thuộc môn Sinh học

Bài KHXH: Câu 1 đến 40: Thuộc môn Lịch sử

                     Câu 41 đến 80: Thuộc môn Địa lí

                     Câu 81 đến 210: Thuộc môn Giáo dục công dân

Không để mực dính lên hay vạch lên những ô đáp án khác để tránh bị nhầm là câu trả lời.