You are here: Home » Chi Bộ Chi Bộ Báo Cáo Thành Tích Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền từ 2005 đến 2009

Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Báo Cáo Thành Tích Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền từ 2005 đến 2009

HUYỆN ỦY ĐĂKR’LẤP

CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

SỐ:…./2009/BC-TTTSVM

Kiến Đức, ngày 20 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh

tiêu biểu 5 năm liền từ 2005 đến 2009

Kính gởi : - Thường Vụ Huyện Ủy Huyện ĐăkR’Lấp.

- Ban Tổ Chức Huyện Ủy Huyện ĐăkR’Lấp.

- Căn cứ Hướng dẫn số 03- HD/BTC ngày 10 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ Chức Huyện Ủy ĐăkR’Lấp, về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2009.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của chi bộ nhà trường là tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan sự nghiệp và tình hình thực tế của đội ngũ đảng viên trong chi bộ.

- Căn cứ vào kết quả thực tế việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường THPT Phạm Văn Đồng trong 5 năm qua ( 2005-2009 ), nay chi bộ nhà trường xin báo cáo một số kết quả cụ thể như sau :

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ TRONG 5 NĂM QUA:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Chi bộ trường THPT Phạm Văn Đồng hiện nay có 27 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là nữ; 06 đảng viên dự bị; 03 đảng viên là cán bộ quản lý nhà trường; 22 đảng viên là giáo viên và 02 đảng viên là nhân viên.

Hầu hết đảng viên của chi bộ là những cán bộ, giáo viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngay tại chi bộ nhà trường. Có 19/27 đảng viên của chi bộ hiện nay được kết nạp trong vòng 5 năm trở lại đây. Phần lớn đảng viên là những cán bộ cốt cán của nhà trường.

xem thêm

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22 Tháng 3 2011 13:06 )  

Ứng Dụng

 
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên Kết WebSite Khác

Quản Trị