You are here: Home » Chi Bộ Chi Bộ Báo Cáo Thành Tích Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền từ 2005 đến 2009
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

  Báo Cáo Thành Tích Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền từ 2005 đến 2009

  HUYỆN ỦY ĐĂKR’LẤP

  CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

  SỐ:…./2009/BC-TTTSVM

  Kiến Đức, ngày 20 tháng 12 năm 2009

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH

  Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh

  tiêu biểu 5 năm liền từ 2005 đến 2009

  Kính gởi : - Thường Vụ Huyện Ủy Huyện ĐăkR’Lấp.

  - Ban Tổ Chức Huyện Ủy Huyện ĐăkR’Lấp.

  - Căn cứ Hướng dẫn số 03- HD/BTC ngày 10 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ Chức Huyện Ủy ĐăkR’Lấp, về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2009.

  - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của chi bộ nhà trường là tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan sự nghiệp và tình hình thực tế của đội ngũ đảng viên trong chi bộ.

  - Căn cứ vào kết quả thực tế việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường THPT Phạm Văn Đồng trong 5 năm qua ( 2005-2009 ), nay chi bộ nhà trường xin báo cáo một số kết quả cụ thể như sau :

  A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ TRONG 5 NĂM QUA:

  I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

  Chi bộ trường THPT Phạm Văn Đồng hiện nay có 27 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là nữ; 06 đảng viên dự bị; 03 đảng viên là cán bộ quản lý nhà trường; 22 đảng viên là giáo viên và 02 đảng viên là nhân viên.

  Hầu hết đảng viên của chi bộ là những cán bộ, giáo viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngay tại chi bộ nhà trường. Có 19/27 đảng viên của chi bộ hiện nay được kết nạp trong vòng 5 năm trở lại đây. Phần lớn đảng viên là những cán bộ cốt cán của nhà trường.

  xem thêm

  Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22 Tháng 3 2011 13:06 )  

  Ứng Dụng

   
  Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Liên Kết WebSite Khác

  Quản Trị