gototopgototop

Bài viết giáo viên

CẢM XÚC

  • PDF.

Thời gian vẫn không ngừng trôi cuốn luôn ta vào dòng xoáy cuộc đời. Từ lúc nào ta trở nên bộn bề lo toan? ….Rồi chợt giật mình ngoảnh lại, bao mùa khai trường đã đi qua? Bao lớp học trò cũ đã trưởng thành và ta vẫn ngày ngày đến trường ươm tiếp nhữ.......