Trường : THPT Phạm Văn Đồng
Học kỳ 1, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 22/05/2017

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10C1 50 4 10C1 50
5 10C2 50 5 10C2 50
6 10C3 50 6 10C3 50
7 10C4 50 7 10C4 50
8 10C5 50 8 10C5 50
9 10C6 50 9 10C6 50
10 10C7 50 10 10C7 50
11 10C8 50 11 10C8 50
12 11A1 50 12 11A1 50
13 11A2 50 13 11A2 50
14 11A3 50 14 11A3 50
15 11C1 50 15 11C1 50
16 11C2 50 16 11C2 50
17 11C3 50 17 11C3 50
18 11C4 50 18 11C4 50
19 11C5 50 19 11C5 50
20 11C6 50 20 11C6 50
21 11C7 50 21 11C7 50
22 12A1 50 22 12A1 50
23 12A2 50 23 12A2 50
24 12A3 50 24 12A3 50
25 12C1 50 25 12C1 50
26 12C2 50 26 12C2 50
27 12C3 50 27 12C3 50
28 12C4 50 28 12C4 50
29 12C5 50 29 12C5 50
30 12C6 50 30 12C6 50
31 12C7 50 31    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 17-05-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net